Besicilik Kredisi Nedir, Nasıl Alınır? 2024

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Özel Sektör Bankacılığı ile Kamu Bankalarının Tarım Kredisi ürünlerinden biri olan besicilik kredisi farklı isimlerle adlandırılmaktadır. “Süt Sığırcılığı ve Besicilik Kredisi”, “Küçükbaş Süt Hayvancılığı ve Besicilik Kredisi”,  “Hayvansal Üretim Kredileri”, “Hayvancılık Kredileri”, “Hayvancılık Yatırım Kredileri”, “Hayvan İşletme Kredisi”, “Çiftçi Kredisi” gibi adlandırmalarla besicilik kredisi hizmeti çoğu banka tarafından sağlanmaktadır. Bankaların destekleyici oranlarda tuttuğu faiz ve vade tutarlarının yanında devlet tarafından desteklenen kurumlar da besicilik faaliyeti göstermek isteyen üreticilerimize destek hibe destekleri sunmaktadır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Besicilik Hibesi Destekleri

Özellikle üretim faaliyeti esnasında ihtiyaç duyduğu traktörü almak isteyen çiftçilerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan TKDK (Kalkınma Destekleme Kurumu) tarafından “Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)” adıyla yürütülen proje kapsamında desteklenmektedir. IPARD programı kapsamında; desteklenmesi adına belirlenen 42 il vardır. Bu illerde yürütülen farklı farklı sektörleri “Kırsal Kalkınma” sağlanması açısından işletmeci veya üreticilerin ihtiyacı olan tüm kalemlerde destek verme amaçlanmaktadır. IPARD-2 projesi ile yeni bir ayağı başlatılan destek projelerinde en fazla hibe bütçesi besiciliğe ayrılmıştır. “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” adına yapılan başvurularda, uygun harcama tutarı 150.000 TL’ye kadar desteklenmektedir. Tarımsal İşletmelerin Fiziki varlıklarına yönelik yatırım tedbirleri olarak geçen sektörler şunlardır;

 • Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
 • Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
 • Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

Başvuru sahipleri yatırımlarını, yatırım süreçlerinin bitiminden itibaren 5 yıl süresince devam ettirmesi gerekmektedir. Hibe tutarının dışında kalan geri ödemesi yapılacak tutarının vadesi 2 yıl ertelenebilmektedir.

Besicilik Kredisi Nedir, Nasıl Alınır? 2024

Bu bağlamda hibe teşvikli traktör veya tarım makineleri, aletleri alımları için yukarıda saydığımız iller 2014 yılından itibaren %85 oranında değişen hibe ile desteklenmektedir. Üreticilerin bu hibe desteğine başvurmaları için sağlamaları gereken şartlar şunlardır;

 • Başvuran üreticinin vergi ve SGK prim borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 • Vergi sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi 65 yaş sınırını geçmemelidir.
 • Gerçek kişilerin yanında %25’den fazla kamu hissesi olmayan tüzel kişilikler de başvurabilmektedir.
 • Başvuru sahibinin almış olduğu eğitim bu projeye uygun olmalı ya da mesleki yeterliliği kanıtlanabilir olmalıdır.

Bankaların Besicilik Kredisi Destekleri

Hayvansal üretim yapan üreticiler yatırım süreçlerinde; ahır / ağıl yapımı için gerekli olanlar, işletmenin ihtiyacını karşılamak adına kurulacak enerji kaynağı(güneş, rüzgar, biogaz) yatırımları ve enerji panellerinin kurulacağı tarla / arsanın alımı dahil yatırım harcamaları ve yine belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş / küçükbaş hayvan alımına ilişkin giderleri karşılamak için hayvansal üretim kredileri kullanılabilmektedir. Yine yatırım süreci dışında işletme için gerekli olan yem, ilaç ihtiyacı ve mazot alımı, makine bakım-onarım, sigorta, kira vb. giderlere ilişkin duyulan eksikliği gidermek adına besicilik kredisinden faydalanabilinir.

Bankalar sunduğu düşük faizlerin yanında vadelerini belli bir süre erteleme hakkına da sahiptir. Bu gibi konularda üreticiler banka ile görüşmelerini yaparken detaylıca gerçekleştirmelidir.

Besicilik Kredisi Başvurusu için Gerekli Belgeler

 • Gerçek kişi olarak başvuran üretici çiftçinin Çiftçi Belgesi veya Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesine sahip olması gerekmektedir.
 • Tarımsal işletmesini belgelendirebileceği tapu kaydı, kira kontratı gibi belgeler talep edilmektedir.
 • Kredi tutarına göre krediye karşılık talep edilmesi halinde gösterilecek teminatların belgeleri hazır bulundurulmalıdır.
 • Üretici çiftçinin faaliyetlerini gösteren son yıllarına ait bilanço ve gelir tablosu gerekmektedir.
 • Tüzel kişi olarak başvuran üretici çiftçiler bağlı olunan oda kayıt belgesi, vergi levhası, tüzel kişilik ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesi istenmektedir.
 • Ürünlerin kullanacağı arazilerin tapu belgesi bulundurulmalı; arazi kiralık ise noter onaylı muvafakatname hazır bulundurulmalıdır.
 • Yatırım Teşvik Belgesi ve Hesap Durum Belgesi istenmektedir.
 • Başvuru da bulunan yeni kurulmuş bir tüzel kişilik ise kuruluşa ya da son yılına ait gelir ve bilanço tablosu istenmektedir.

Besicilik Kredisi Nedir, Nasıl Alınır? 2024

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir